Woodencraft base on philosophy of life

Peter Tam ziet het leven als een zijden doek die beroerd wordt door de wind. De wind staat voor de uitdagingen in ons leven en de zijden doek  staat voor onze innerlijke kracht. De vorm van de zijde is dus afhankelijk onze strijdlust en welke richting we volgen.

Dit betekent dat ieder levenspatroon uniek is. Zoals Peter Tams kunstwerken, die  even uniek en mooi zijn als het leven zelf, in al zijn verschijningsvormen.

Elk kunstwerk is gesneden uit een massief blok hout. En ieder persoon kan het kunstwerk op een verschillende manier interpreteren, afhankelijk van de invalshoek, de positie en zijn of haar persoonlijke beleving van het kunstwerk.

Bezoek de website van Peter Tam bvba.

woodencraft